PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

บริการตรวจหาโรคซิฟิลิส ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธี

บริการตรวจหาโรคซิฟิลิส ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธี

syphilis symtoms

โรคซิฟิลิสคืออะไร?

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากแบคทีเรีย Treponema pallidum ซึ่งสามารถก่อปัญหารุนแรงด้านสุขภาพได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยการติดเชื้อซิฟิลิสสามารถมีอาการแสดงได้หลายระยะ เช่น ซิฟิลิสระยะที่ 1, ซิฟิลิสระยะที่ 2, ซิฟิลิสระยะแฝง และซิฟิลิสระยะที่ 3

โรคซิฟิลิสระยะที่ 1 หรือ Primary syphilis

ผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสจะมีอาการแสดงของซิฟิลิสระยะที่ 1 ประมาณ 21 วันหลังจากได้รับเชื้อซิฟิลิส โดยอาการสำคัญของโรคซิฟิลิสระยะที่ 1 คือ แผลลักษณะขอบแข็ง หรือ แผลริมแข็ง ที่บริเวณอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง รอบทวารหนัก หรือที่ปาก โดยแผลมักจะมีเพียง 1 แผล ไม่เจ็บ ขอบแข็งนูน และก้นแผลสะอาด และแม้ว่าจะไม่ได้รับการรักษาโรคซิฟิลิสด้วยยาฉีดหรือยากิน แผลของโรคซิฟิลิสระยะที่ 1 จะสามารถหายได้เองภายใน 3-6 สัปดาห์ละเข้าสู่โรคซิฟิลิสระยะที่ 2 ต่อไป โรคซิฟิลิสระยะที่ 1 จัดเป็นระยะที่มีการแพร่เชื่อให้ผู้อื่นได้ง่าย เนื่องจากแผลของซิฟิลิสระยะที่ 1 เป็นบริเวณที่มีปริมาณเชื้อซิฟิลิสเป็นจำนวนมาก

โรคซิฟิลิสระยะที่ 2 หรือ Secondary syphilis

เป็นระยะที่โรคดำเนินต่อเนื่องจากโรคซิฟิลิสระยะที่ 1 โดยอาการของผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสระยะที่ 2 มักจะมีผื่นเป็นส่วนใหญ่ โดยผื่นซิฟิลิสที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะผื่นแดงอ่อนๆ ที่ลำตัว แขน ขา ร่วมกับมีผื่นสีแดงเข้มเป็นวงกลมถึงวงรีที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า นอกจากนี้อาจจะมีผื่นที่ตัวและฝ่ามือฝ่าเท้าแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสระยะที่ 2 อาจจะมีผื่นนูนแฉะที่รอบอวัยวะเพศหญิง รอบก้น หรือ ในปากได้ หรือมีลักษณะอาการของผมร่วงเป็นหย่อมๆ แบบมอดแทะได้ อาการอื่นที่สามารถพบได้ในซิฟิลิสระยะที่ 2 ได้แก่ อาการไข้ต่ำ ต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เจ็บคอ หากไม่ได้รับการรักษาโรคจะดำเนินเข้าสู่โรคซิฟิลิสระยะแฝงต่อไป โรคซิฟิลิสระยะที่ 2 จัดเป็นระยะที่มีการแพร่เชื่อให้ผู้อื่นได้ง่าย เนื่องจากในระยะนี้เชื้อซิฟิลิสมารรกระจายตัวไปทั่วร่างกาย รอยโรคที่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ง่าย ได้แก่ ผื่นนูนแฉะที่รอบอวัยวะเพศหญิง ผื่นนูนแฉะที่รอบทวารหนัก หรือ ผื่นนูนแฉะที่อยู่ในปาก

โรคซิฟิลิสระยะแฝง หรือ Latent syphilis

เป็นระยะที่โรคดำเนินต่อเนื่องจากโรคซิฟิลิสระยะที่ 2 โดยผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสในระยะแฝงจะไม่มีอาการแสดงใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแผลของซิฟิลิสระยะที่ 1 หรือ ผื่นของซิฟิลิสระยะที่ 2 แต่สามารถตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ผลการตรวจ Anti-TP และ RPR ให้ผลบวก แม้ระยะนี้จะไม่มีอาการแสดง ผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสในระยะนี้ก็สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้จากการมีเพศสัมพันธ์ได้

โรคซิฟิลิสระยะที่ 3 หรือ Tertiary syphilis

เป็นระยะของโรคซิฟิลิสที่พบได้น้อยมากในปัจจุบัน โดยโรคซิฟิลิสระยะที่ 3 เป็นการติดเชื้อซิฟิลิสที่มีอาการแสดงในระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือด ระบบสมอง หรือระบบประสาท และสามารถก่อให้เกิดภาวะระบบต่างๆ ล้มเหลวจนทำให้เสียชีวิตได้

นอกจากระยะของโรคซิฟิลิสที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว โรคซิฟิลิสยังสามารถก่อโรคในระบบสมองได้อีกด้วย ซึ่งอาการของ โรคซิฟิลิสในระบบสมอง หรือ Neurosyphilis นั้นจะมีไข้ร่วมกับอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อขยับลำบาก มีอาการชักเกร็งหรือมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิสในระบบสมองอาจจะเสียชีวิตได้

โรคซิฟิลิสติดต่อได้อย่างไร?

โรคซิฟิลิสสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสกับแผลซิฟิลิสโดยตรงระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือทางปาก นอกจากนี้โรคซิฟิลิสยังสามารถแพร่จากแม่สู่ลูกในครรภ์ได้ สามารถทำให้เกิดโรคซิฟิลิสในเด็กแรกเกิดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและอันตรายถึงชีวิตของลูกในครรภ์ได้

โรคซิฟิลิสไม่สามารถติดได้จากการสัมผัสวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสใช้งานเช่น อ่างอาบน้ำ ลูกบิดประตู สระว่ายน้ำ การใช้เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์ทานอาหารร่วมกัน

เราทราบได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อซิฟิลิส?

วิธีที่จะทราบว่าเราติดเชื้อซิฟิลิสหรือไม่นั้นจะเป็นต้องอาศัยอาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิส โดยในปัจจุบัน CDC ได้มีการแนะนำให้ใช้วิธีการตรวจแบบ Reverse Algorithm ซึ่งแม่นยำและรวดเร็วกว่าในอดีต นอกจากนี้ยังสามารถตรวจคัดกรองได้ในผู้ที่มีการติดเชื้อมานานจนทำให้การตรวจแบบในอดีตไม่สามารถตรวจพบได้ โดยแบ่งการตรวจออกเป็น 2 ชนิด
 1. การตรวจคัดกรองซิฟิลิสในคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
  จะใช้การตรวจ Anti-TP เพื่อตรวจยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิสดูว่ามีการติดเชื้อหรือไม่
  a. หากผล Anti-TP เป็นลบจะสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นไม่มีการติดเชื้อซิฟิลิส
  b. หากผล Anti-TP ให้ผลบวก จะต้องทำการตรวจยืนยันด้วยวิธี RPR เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อในบุคคลนั้นจริง
  c. หากผล Anti-TP ให้ผลบวกและผล RPR ให้ผลลบ จะต้องตรวจยืนยันด้วยวิธี TPPA หรือ TPHA เพื่อตรวจยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิสในบุคคลนั้น โดยยึดเอาตามผลของการตรวจ TPPA หรือ TPHA ในการวินิจฉัยการติดเชื้อซิฟิลิส

 2. การตรวจคัดกรองซิฟิลิสในคนที่เคยเป็นมาก่อน
  จะใช้การตรวจ RPR ในการตรวจยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิส เนื่องจากในผู้ที่เคยติดเชื้อซิฟิลิสมาก่อน แม้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและรักษาจนหายแล้ว ผล Anti-TP, TPPA และ TPHA จะให้ผลบวกไปตลอดชีวิต
syphilis treatment

โรคซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่?

โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาหายขาดได้และสามารถกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ ในปัจจุบันการรักษาที่ใช้เป็นการรักษาหลักยังคงเป็นยาในกลุ่ม Benzathine Penicillin G ซึ่งจำนวนครั้งที่ใช้ยาฉีดในการรักษาโรคซิฟิลิสขึ้นอยู่กับระยะของโรคซิฟิลิสที่ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสเป็น ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อซิฟิลิสมีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม Penicillin อาจจะพิจารณาใช้ยาชื่อ Doxycycline ในการรักษาโรคซิฟิลิสแทนได้

เราควรตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสบ่อยแค่ไหน?

ในกรณียังมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ แนะนำให้ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสทุก 3-6 เดือน หรือ ตรวจคัดกรองการติดเชื้อซิฟิลิสในกรณีที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อซิฟิลิส เช่น มีแผลคล้ายโรคซิฟิลิสระยะที่ 1 หรือ มีผื่นคล้ายโรคซิฟิลิสระยะที่ 2

PSK Clinic มีบริการตรวจคัดกรองซิฟิลิส ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ)
ปรึกษาแพทย์เพื่อรับยา
โทร 095 049 4142
แอดไลน์ @pskclinic