PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาและรักษาโรคหนองในแท้ หนองในเทียม

บริการตรวจและรักษา โรคหนองใน Gonorrhea

โรคหนองในแท้และเทียม

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดที่ควรระวังคือ โรคหนองใน ซึ่งหนองในนั้นแบ่งประเภทหลัก ๆ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ หนองในแท้ และ หนองในเทียม โดยบทความนี้ คุณหมอจาก PSK Clinic ของเราจะมาอธิบายถึงความแตกต่างและวิธีการรักษาเบื้องต้น

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Gonorrhea treatment screening test

โรคหนองในแท้

โรคหนองในแท้ หรือ Gonorrhea เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากแบคทีเรีย Neisseria gonorrhea ซึ่งพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ โดยการติดเชื้อหนองในแท้นั้นสามารถติดได้ทั้งที่ อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก และในช่องคลอด

โรคหนองในแท้สามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้าง?

โรคหนองในแท้สามารถติดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับผู้ที่ติดเชื้อหนองในแท้

 • ผ่านทางช่องคลอด
 • ทางทวารหนัก
 • ทางปาก

นอกจากนี้ในมารดาที่มีการติดเชื้อหนองในแท้ระหว่างที่ตั้งครรภ์สามารถแพร่เชื้อหนองในแท้สู่ลูกในขณะที่คลอดได้อีกด้วย

โรคหนองในแท้มีอาการอย่างไรบ้าง?

ส่วนใหญ่ของผู้ที่ติดเชื้อหนองในแท้มักจะไม่แสดงอาการ

 • ในผู้ชายที่ติดเชื้อหนองในแท้จะไม่มีอาการประมาณ 10-15%
 • ในผู้หญิงที่ติดเชื้อหนองในแท้จะไม่มีอาการประมาณ 80%

อาการของโรคหนองในแท้ที่พบได้ในผู้หญิง

 • มีอาการปัสสาวะแสบขัด
 • มีอาการตกขาวเหลืองเขียว
 • และอาจจะมีอาการเลือดออกขณะที่มีเพศสัมพันธ์

อาการของโรคหนองในแท้ที่พบได้ในผู้ชาย

 • มีอาการปัสสาวะแสบขัด
 • มีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ
 • และอาจจะมีอาการปวดบวมบริเวณท่อสร้างอสุจิ

นอกจากนี้ในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก อาจจะมีอาการของหนองในแท้ที่ทวารหนัก ได้แก่ มีหนองเหลืองปนกับอุจจาระ มีอาการคันในรูทวาร มีอาการปวดเวลาถ่ายอุจจาระ มีเลือดออกจากทวารหนักได้ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อหนองในแท้?

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อหนองในแท้หรือไม่ สามารถทำได้โดยการนำหนองจากท่อปัสสาวะ, หนองจากช่องคลอด, หรือหนองจากทวารหนัก มาย้อมเชื้อเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อหนองในแท้หรือไม่ ซึ่งวิธีการย้อมหนองนั้นสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีอาการและมีหนอง สำหรับกรณีที่มีอาการแต่ไม่มีหนอง การย้อมเชื้อนั้นอาจจะมีความแม่นยำที่น้อยลงได้

ปัจจุบันมีการตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้ที่นิยมตรวจ 2 วิธี

 • ตรวจแบบ Rapid test ในผู้ที่มีอาการและมีหนอง โดยผลการตรวจมีความแม่นยำสูงกว่าการย้อมเชื้อหนองในแท้
 • ตรวจแบบ PCR test ในผู้ที่มีอาการและไม่มีหนอง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองหนองในแท้แต่ไม่มีอาการ โดยผลการตรวจมีความแม่นยำมากกว่า 99.9%

โรคหนองในแท้รักษาอย่างไร?

การรักษาโรคหนองในแท้ในปัจจุบัน แนะนำให้รักษาทั้งในผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ เนื่องจากในผู้ติดเชื้อหนองในแท้แต่ไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ โดยการรักษาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคหนองในแท้คือยาฉีด Ceftriaxone หรือยากิน Cefixime ในกรณีที่ไม่สามารถฉีดยาได้ กรณีที่ผู้ติดเชื้อหนองในแท้แพ้ยาในกลุ่ม Cephalosporin อาจจะใช้เป็นยาฉีด Gentamycin แทนได้ ส่วนยาในกลุ่ม Quinolone เช่น Norfloxacin หรือ Ciprofloxacin ไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษาโรคหนองในแท้เนื่องจากมีรายงานการดื้อยาของเชื้อหนองในแท้ต่อยากลุ่มนี้มากกว่า 50%

โรคหนองในแท้มีโอกาสเป็นซ้ำได้หรือไม่?

โรคหนองในแท้เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้และสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้เช่นกัน กรณีที่ผู้ติดเชื้อหนองในแท้มีคู่ที่มีเพศสัมพันธ์กันเป็นประจำ แนะนำให้รักษาคู่ของผู้ติดเชื้อหนองในแท้ด้วย เนื่องจากถ้ารักษาเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อหนองในแท้เพียงคนเดียว อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อหนองในแท้ซ้ำจากคู่ที่ไม่ได้รับการรักษาได้

หนองในเทียม Chlamydia trachomatis

โรคหนองในเทียมคลามัยเดีย

โรคหนองในเทียมคลามัยเดีย หรือ Chlamydia เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงที่ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประจำ โดยการติดเชื้อหนองในเทียมนั้นสามารถติดได้ทั้งที่ อวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก และในช่องคอ เชื้อคลามัยเดียสามารถทำให้หญิงที่ติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น การมีบุตรยาก การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือเป็นหมันได้

โรคหนองเทียมสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้าง?

โรคหนองในเทียมคลามัยเดียสามารถติดจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันกับผู้ที่ติดเชื้อหนองในเทียมคลามัยเดียผ่านทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก แม้จะไม่ได้มีการหลั่งอสุจิก็ตาม นอกจากนี้ในมารดาที่มีการติดเชื้อหนองในเทียมระหว่างที่ตั้งครรภ์สามารถแพร่เชื้อหนองในเทียมคลามัยเดียให้แก่ลูกในขณะที่คลอดได้อีกด้วย

โรคหนองในเทียมมีอาการอย่างไรบ้าง?

ส่วนใหญ่ของผู้ที่ติดเชื้อหนองในเทียมมักจะไม่มีอาการ โดย 50% ของผู้ชายที่ติดเชื้อหนองในเทียมจะไม่มีอาการ และมากกว่า 75% ของผู้หญิงที่ติดเชื้อหนองในเทียมจะไม่มีอาการ

อาการของโรคหนองในเทียมที่พบได้ในผู้หญิง

 • มีอาการปัสสาวะแสบขัด
 • มีอาการตกขาวเหลืองเขียว
 • อาจจะมีอาการเลือดออกขณะที่มีเพศสัมพันธ์

อาการของโรคหนองในเทียมที่พบได้ในผู้ชาย

 • มีอาการปัสสาวะแสบขัด
 • มีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ
 • อาจจะมีอาการปวดบวมบริเวณท่อสร้างอสุจิ

นอกจากนี้ในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก อาจจะมีอาการของหนองในเทียมที่ทวารหนัก ได้แก่ มีหนองเหลืองปนกับอุจจาระ มีอาการคันในรูทวารหนัก มีอาการปวดเวลาถ่ายอุจจาระ มีเลือดออกจากทวารหนัก ได้ หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อหนองในเทียม?

การวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อหนองในเทียมคลามัยหรือไม่ สามารถทำได้โดยการตรวจหาการติดเชื้อ โดยปัจจุบันมีการตรวจหาการติดเชื้อหนองในเทียมที่นิยมตรวจ 2 วิธี

 • ตรวจแบบ Rapid test ในผู้ที่มีอาการและมีหนอง โดยผลการตรวจมีความแม่นยำสูงมากกว่า 95% 
 • ตรวจแบบ PCR test ในผู้ที่มีอาการและไม่มีหนอง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองหนองในเทียมแต่ไม่มีอาการ โดยผลการตรวจมีความแม่นยำมากกว่า 99.9%

โรคหนองในเทียมรักษาอย่างไร?

การรักษาโรคหนองในเทียมในปัจจุบัน แนะนำให้รักษาทั้งในผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ เนื่องจากในผู้ติดเชื้อหนองในเทียมแต่ไม่มีอาการนั้นสามารถแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้ โดยการรักษาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคหนองในเทียมคือ ยา Doxycycline ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง เนื่องจากในปัจจุบันทาง CDC พบว่ามีรายงานเชื้อหนองในเทียมมีการดื้อยากิน Azithromycin มากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้การรักษายา Azithromycin มีอัตราการหายน้อยกว่าการใช้ยา Doxycycline ที่มีอัตราการดื้อยาที่น้อยกว่ามาก

บริการพิเศษ สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาคลินิก

ปรึกษากับแพทย์พร้อมรับยารักษาหนองในแบบเดลิเวอรี่ delivery

บริการจัดส่งยารักษาหนองใน

ทางคลินิกมีบริการส่งยาสำหรับรักษาอาการหนองในผ่านทางไปรษณีย์และ Grab ในราคาชุดละ 2,000 บาท (สามารถรักษาได้ทั้งหนองในแท้และหนองในเทียม)

คนไข้จะได้รับการคุยและประเมินโดยแพทย์ก่อนการจ่ายยาทุกครั้ง

สนใจสามารถสอบถามผ่านทางไลน์ @pskclinic
โทร 095-049-4142

สอบถามเพิ่มติม ทำนัดปรึกษาแพทย์

Line: @pskclinic

Tel: 095-049-4142