PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Disease)

สารบัญ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คืออะไร?

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases, STDs) คือ โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสาเหตุของเชื้อที่สามารถทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถแบ่งตามชนิดของเชื้อที่ก่อโรคได้ดังนี้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แต่สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ เหล่านี้ได้ เช่น การเกิดอุ้งเชิงกรานอักเสบในผู้หญิงจากการติดเชื้อหนองในเทียมที่ไม่มีอาการ หรือท่อนำอสุจิอักเสบจากการติดเชื้อหนองในแท้ที่ไม่มีอาการ

ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน เพราะมีความเสี่ยงที่จะติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ จึงควรพบแพทย์ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD

การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถตรวจด้วยวิธีใดบ้าง?

ปัจจุบันการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช้เวลาไม่นานและมีความแม่นยำสูง เนื่องจากวิธีการตรวจทาง Molecular Technique หรือที่เรียกว่าการตรวจวินิฉัยจากสารพันธุกรรมด้วยทางเทคนิคเข้ามามีบทบาทในการตรวจและวินิจฉัยการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สามารถตรวจได้ 2 วิธี

1. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเลือด

เป็นการตรวจโดยหาภูมิต่อการติดเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อในเลือด สามารถตรวจคัดกรองโรค ดังนี้ โรคเอดส์ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอักเสบซี

2. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากสิ่งส่งตรวจอื่นๆ

โรคที่สามารถตรวจคัดกรองจากสารคัดหลั่งที่ไม่ใช่เลือด เช่น ปัสสาวะ สารคัดหลั่งจากช่องคลอด สารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งจากแผล เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสารคัดหลั่งที่ต้องการตรวจด้วยวิธี PCR test ได้แก่ โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม โรคเริม โรคพยาธิในช่องคลอด โรคหูดหงอนไก่

ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD check up

เราจำเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่?

อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าโรคติดทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการ ดังนั้นควรตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

การตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรตรวจทุก 3-6 เดือน หรืออย่างน้อยควรตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีละ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
PSK Clinic
Move Amaze ลาดพร้าว 19
เวลา: 11.00-20.00
โทร: 095-049-4142
Line: @pskclinic