PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ตรวจหาเชื้อ HPV

เลือกอ่านตามหัวข้อ

HPV คืออะไร?

HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย การติดเชื้อ HPV สามารถพบได้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์เป็นประจำ เชื้อ HPV มีมากกว่า 50 สายพันธุ์ โดยบางสายพันธุ์สามารถก่อโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปากทวารหนักได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขโลก

HPV สามารถติดต่อได้อย่างไร?

เชื้อ HPV สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก กับผู้ที่มีเชื้อ HPV โดยการติดเชื้อ HPV จะเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับรอยโรคระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ (Skin-to Skin) และสามารถแพร่ให้ผู้อื่นได้แม้ผู้ที่ติดเชื้อ HPV จะมีหรือไม่มีอาการก็ตาม

การติดเชื้อ HPV มีอันตรายมากแค่ไหน?

ถึงแม้ว่า 90% ของผู้ที่ติดเชื้อ HPV จะไม่แสดงอาการ แต่หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการตรวจและการรักษาที่ถูกต้อง ก็สามารถพัฒนาให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งปากทวารหนักได้ โดยอาการของโรคหูดหงอนไก่ที่พบได้บ่อย คือ ก้อนเนื้อที่มีผิวขรุขระยื่นออกมาจากบริเวณผิวหนังของอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง หรือรอบทวารหนัก ซึ่งเป็นรอยโรคที่สามารถทำให้คู่นอนติดเชื้อได้

เชื้อ HPV สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไร?

เชื้อ HPV บางสายพันธุ์สามารถก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งปากทวารหนักได้ โดยสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งได้ คือ HPV สายพันธุ์ 16 และ HPV สายพันธุ์ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการก่อมะเร็งสูง (High-virulence) ส่วนสายพันธุ์อื่นๆ ที่อาจจะก่อมะเร็งได้ ได้แก่ HPV สายพันธุ์ 6, 11,31, 33, 45, 52 และ 58 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถในการก่อมะเร็งต่ำ (Low-virulence)

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราติดเชื้อ HPV?

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HPV ในปัจจุบันสามารถใช้วิธีการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA Typing ซึ่งเป็นวิธีการตรวจแบบ PCR test ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99.9% สามารถตรวจคัดกรองได้จากปัสสาวะในช่วงเช้า (First Void Urine) เนื่องจากเป็นปัสสาวะที่มีปริมาณเชื้อ HPV สูงที่สุดในรอบวัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารคัดหลั่งจากช่องคลอดหรือสารคัดหลั่งจากทวารหนักในการส่งตรวจคัดกรองเชื้อ HPV ด้วยวิธี HPV DNA typing ได้อีกด้วย โดยการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA typing นั้นจะมุ่งเน้นในการหาเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่สามารถก่อมะเร็งได้เท่านั้น

เมื่อทราบว่าติดเชื้อ HPV ชนิดที่สามารถก่อมะเร็งได้ จะต้องทำอย่างไร?

หากผู้รับบริการหญิงตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งได้ แพทย์จะทำการส่งตัวผู้รับบริการหญิงไปพบแพทย์นรีเวช เพื่อทำการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการ PAP Smear ซึ่งเป็นการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งต่อไป

บริการตรวจหาการติดเชื้อ HPV ที่ PSK Clinic

PSK Clinic จะใช้การตรวจจากปัสสาวะเป็นหลัก โดยสามารถตรวจได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

ขั้นตอนการเตรียมตัว

  1. เข้าพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและวินิจฉัย เพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีการตรวจรักษา
  2. แพทย์จะให้เก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาที
  3. ท่านจะทราบผลการตรวจ 7-10 วันหลังจากวันที่ปรึกษาแพทย์