PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ตรวจและรักษาโรคเริม

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ทำความรู้จักกับโรคเริม

โรคเริม (Herpes simplex) คือ โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ ไวรัสเฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ (Herpes simplex virus) ผ่านการสัมผัสโดยตรงบริเวณผิวหนังของผู้ที่ติดเชื้อเริม ดังนั้นจึงสามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นกัน เริมสามารถพบได้ในหลายตำแหน่งของร่างกาย เช่น ปาก, อวัยวะเพศ หรือทวาร เป็นต้น โดยอาการที่พบมีตั้งแต่ไม่แสดงอาการ จนถึงมีอาการคัน เจ็บ มีไข้ และเป็นตุ่มพุพอง เริมเป็นโรคที่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้หากมีปัจจัยมากระตุ้น เช่น ภูมิคุ้มกันร่างกายลดต่ำลง ดังนั้นความรู้ความเข้าใจต่อโรคเริมถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากขาดความรู้ความเข้าใจที่ดี อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อตนเองและผู้คนรอบข้างได้

ผื่นโรคเริม Herpes simplex แดง บวมคัน ตุ่มใส

ชนิดของไวรัสเริม

เชื้อไวรัส เฮอร์ปีส ซิมเพล็กซ (Herpes simplex virus) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเริม ถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. Herpes simplex virus type I: HSV-1

ไวรัสเริมชนิดนี้จะแสดงรอยโรคบริเวณผิวหนังเหนือสะดือขึ้นไป เช่น ปาก ใบหน้า ลำตัว ทำให้เกิดผื่นแดง ตุ่มใน และแผลพุพอง ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อไวรัส เช่น น้ำลาย เป็นต้น

2. Herpes simplex virus type II: HSV-2

สำหรับไวรัสเริมชนิดที่ 2 จะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส จะแสดงรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศ ทวาร ร่วมกับมีอาการคัน เจ็บ และเป็นแผลพุพอง

อาการของโรคเริม

เนื่องจากโรคเริมเป็นโรคที่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ ความรุนแรงของอาการที่แสดงออกมาจึงมีระดับมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยเป็นครั้งแรกหรือกลับมาเป็นซ้ำ โดยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายคลึงกัน ดังนี้

 • มีตุ่มน้ำขึ้นบริเวณกว้าง ร่วมกับอาการคัน
 • อาการปวดแสบปวดร้อน
 • ปัสสาวะแสบขัด
 • อาการตกขาวมีกลิ่นในผู้หญิง
 • มีไข้ ตัวร้อน ปวดหัว
 • ต่อมน้ำเหลืองโต

โดยเริมจะเกิดขึ้นบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกายขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ติดเชื้อไวรัสชนิดไหนมา เช่น เกิดตุ่มใสบริเวณปาก ซึ่งเกิดจากไวรัส HSV-1 เกิดการคัน บวมแดงบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก, ซึ่งเกิดจากไวรัส HSV-2

ผื่นโรคเริม Herpes simplex แดง บวมคัน ตุ่มใส

อาการของผู้เป็นโรคเริมครั้งแรก

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเริมครั้งแรกจะมีระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 3-7 วัน โดยส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการ แต่ถ้าแสดงอาการก็จะมีความรุนแรงกว่าปกติ ซึ่งพบได้ตั้งแต่การเกิดขึ้นของตุ่มน้ำหลายตุ่ม บริเวณกว้าง จากนั้นจะแตกกลายเป็นแผล ทำให้เกิดอาการเจ็บ ปวดแสบปวดร้อน รวมไปถึงอาจมีไข้ ปวดหัว ต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย

อาการของผู้ที่กลับมาเป็นโรคเริมซ้ำ

ในส่วนของผู้ป่วยที่กลับมาเป็นโรคเริมซ้ำ มักจะมีความรุนแรงของอาการน้อยกว่าการเป็นครั้งแรก ทั้งรอยโรคเช่น ตุ่มน้ำที่เล็กกว่า จำนวนน้อยกว่าครั้งแรก มีอาการคันเล็กน้อย ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดหัว เป็นไข้ หรือต่อมน้ำเหลืองโต ซึ่งอาการเหล่านี้ผู้ป่วยหลายคนอาจจะมองข้าม จนทำให้เกิดการระบาดสู่ผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจได้

สาเหตุของการกลับมาเป็นโรคเริมซ้ำ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าโรคเริมสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้หากเจอกับปัจจัยกระตุ้น โดยปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้กลับมาซ้ำ ได้แก่

 • ภูมิคุ้มกันร่างกายลดต่ำลง
 • ความเครียด
 • อยู่ท่ามกลางแสงแดดนาน ๆ 
 • การเจ็บป่วยจากโรคอื่นอันส่งผลให้ภูมิลดต่ำ
 • เส้นประสาทได้รับการกระทบกระเทือน
 • การได้รับยากดภูมิ

การติดต่อแพร่เชื้อของโรคเริม

โรคเริมติดต่อผ่านการสัมผัสกับผิวหนังของผู้ป่วยบริเวณที่แสดงอาการ, การใช้ภาชนะหรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น หลอดดูดน้ำ, แก้วน้ำ สามารถแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้สวมใส่ถุงยาง รวมไปถึงการทำออรัลเซ็กส์ (Oral Sex) อีกทั้งยังมีการพบการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งเกิดขึ้นจากแม่ที่ติดเชื้อเริมในช่วงตั้งครรภ์ และแพร่เชื้อสู่ลูกผ่านการคลอดบุตร

การตรวจวินิจฉัยโรคเริม

หากคุณสงสัยว่าตนเองมีแนวโน้มที่อาจจะเป็นโรคเริม แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกวิธี เนื่องจากรอยโรคที่เป็นแผลที่อวัยวะเพศไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคเริมเสมอไป โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจบริเวณที่เกิดตุ่มใส หรือแผลของเริมว่ามีลักษณะอย่างไร จากนั้นแพทย์จะทำการทดสอบทางแล็บที่เรียกว่า PCR test (Polymerase chain reaction test) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อในสารคัดหลั่ง ซึ่งวิธีการนี้มีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้อและระบุชนิดของไวรัส

ผื่นโรคเริม Herpes simplex แดง บวมคัน ตุ่มใส

วิธีการรักษาโรคเริม

หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้ว แพทย์จะทำการรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส HSV ร่วมกับยาระงับความเจ็บปวดเพื่อทำให้อาการของโรคเริมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้ที่เป็นโรคเริมน้อยที่สุด ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเริม ได้แก่

 • ยาต้านไวรัส HSV ได้แก่ Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir
 • ยาระงับความเจ็บปวดชนิดรับประทาน เช่น Paracetamol, ยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDs
 • ยาฆ่าเชื้อแบบทาชนิดครีมหรือขี้ผึ้ง เช่น Mupirocin, Fucidin

สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงที่มีรอยโรคของโรคเริม แพทย์แนะนำให้มีการแยกของใช้ส่วนตัวออกจากผู้อื่น เนื่องจากโรคเริมสามารถติดได้ทางสัมผัส การทานอาหารร่วมกัน การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

วิธีการป้องกันโรคเริม

วิธีการป้องกันโรคเริมที่ดีที่สุดคือ การงดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีรอยโรคของโรคเริม เช่น มีแผลเริมที่อวัยวะเพศ มีแผลเริมที่ปาก เนื่องจากผู้ที่มีรอยโรคเริมสามารถแพร่เชื้อให้กับคู่ผ่านทางการจูบ การทานอาหารร่วมกัน และการมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ยังสามารถช่วยป้องกันการรับเชื้อเริมจากอีกฝ่ายได้มากกว่า 80% 

ในส่วนของผู้ที่เคยเป็นโรคเริมนั้น ควรทำให้สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง เช่น หมั่นทำความสะอาดร่างกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ และการพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงคงที่ และช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการกลับมาเป็นโรคเริมซ้ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PSK Clinic
Move Amaze ลาดพร้าว 19
เวลา: 11.00-20.00
โทร: 095-049-4142
Line: @pskclinic