PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ตรวจไวรัสตับอักเสบซี

เลือกอ่านตามหัวข้อ

บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี พร้อมแนวทางการรักษาที่ถูกวิธี

ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร?

ไวรัสตับอักเสบซีเป็นหนึ่งในไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสามารถพบการติดเชื้อได้ในทุกเพศทุกวัย อาการทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีระยะเฉียบพลัน จะมีไข้สูง ตัวเหลืองตาเหลือง ร่วมกับมีค่าการทำงานของตับที่สูงมากกว่าปกติ โดยหลังจากที่ติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะสามารถดำเนินโรคไปสู่ระยะเรื้อรังได้

นอกจากนี้เชื้อไวรัสตับอักเสบซียังเป็นสารก่อมะเร็งตับ

หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจนเข้าสู่ระยะเรื้อรัง ภายใน 10 ปีหลังจากที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เชื้อไวรัสยังสามารถดำเนินโรคไปเป็นมะเร็งตับได้อีกด้วย

โรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้าง?

ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถรับเชื้อได้จากสาเหตุดังนี้
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • เด็กแรกเกิดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
 • การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักในกลุ่มของชายรักชายอีกด้วย

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะมีอาการอย่างไร?

หลังจากที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแล้ว ระยะฟักตัวเฉลี่ยของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะใช้เวลา 2-12 สัปดาห์ก่อนที่จะมีอาการของโรคไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ
 1. ระยะเฉียบพลัน
  อาการของโรคไวรัสตับอักเสบซีในระยะเฉียบพลันที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ปัสสาวะสีดำเข้ม อุจจาระสีเทา ปวดข้อ และตัวเหลืองตาเหลือง
 2. ระยะเรื้อรัง
  ประมาณ 70% ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในระยะเฉียบพลันจะสามารถดำเนินโรคเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีในระยะเรื้อรังได้ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีระยะเรื้อรังส่วนใหญ่มักจะไม่แสดงอาการ หรืออาจมีอาการที่ไม่เฉพาะต่อโรค เช่น อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง พบภาวะซึมเศร้า หรือมีภาวะค่าการทำงานตัวสูงผิดปกติเรื้อรังได้ นอกจากนี้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในระยะเรื้อรังสามารถมีการดำเนินโรคไปเป็น โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเสียชีวิตได้

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถตรวจด้วยวิธีการใดบ้าง?

การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซี สามารถทำได้ด้วยการตรวจหา Anti-HCV ในเลือดเบื้องต้น โดยหากพบว่าผลการตรวจ Anti-HCV เป็นผลบวก PSK Clinic แนะนำให้ผู้ป่วยตรวจ HCV-Viral load ร่วมด้วยหลังจากตรวจพบว่า Anti-HCV ให้ผลบวกประมาณ 6 เดือน เพื่อดูปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือดว่ายังตรวจพบหรือไม่ ซึ่งหากพบปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในเลือด จึงหมายความว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้นมีการดำเนินโรคเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้ว

บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีที่ PSK Clinic

PSK Clinic จะใช้การตรวจจากเลือดเป็นหลัก โดยตรวจหาภูมิของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV

ขั้นตอนการเตรียมตัว

 1. เข้าพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและวินิจฉัย เพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีการตรวจรักษา
 2. แพทย์จะให้เก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาที
 3. ท่านจะทราบผลภายใน 45 นาทีหลังจากที่เจาะเลือด