PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ไวรัสตับอักเสบบี สู่มะเร็งตับ hbv Hepatitis B virus

ตรวจไรวัสตับอักเสบบี

เลือกอ่านตามหัวข้อ

บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) พร้อมปรึกษาและรักษาอย่างถูกวิธี

ไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร?

ไวรัสตับอักเสบบีเป็นหนึ่งในไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสามารถพบการติดเชื้อได้ในทุกเพศและทุกวัย โดยอาการแสดงทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีระยะเฉียบพลัน จะมีอาการไข้สูง ตัวเหลืองตาเหลือง ร่วมกับมีค่าการทำงานตับที่สูงมากกว่าปกติ และหลังจากที่ติดเชื้อในระยะเฉียบพลันแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจะสามารถดำเนินโรคไปสู่ระยะเรื้อรังได้

โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้าง?

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อได้ทางเลือด น้ำหลั่ง และน้ำเชื้อ ผู้ป่วยสามารถรับเชื้อ HBV ได้ด้วยสาเหตุต่อไปนี้

 • การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่สู่ลูก จากมารดาที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจะมีอาการอย่างไร?

หลังจากที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแล้ว ระยะฟักตัวเฉลี่ยของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะใช้เวลา 90 วันก่อนที่จะมีอาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยอาการของโรค แบ่งได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่
 1. ระยะเฉียบพลัน
  อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบีที่พบได้บ่อย ได้แก่ ไข้สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว ปัสสาวะสีดำเข้ม อุจจาระสีเทา ปวดข้อ และตัวเหลืองตาเหลือง โดย 10% ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในระยะเฉียบพลันจะสามารถมีการดำเนินของโรคเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีในระยะเรื้อรังได้
 2. ระยะเรื้อรัง
  ความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบีในระยะเรื้อรัง คือ 25% ของผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีระยะเรื้อรังสามารถมีการดำเนินโรคไปเป็น โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเสียชีวิตได้

การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีสามารถตรวจด้วยวิธีการใดบ้าง?

การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถทำได้ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ HBsAg และตรวจหาภูมิป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ Anti-HBs ในเลือดเพื่อใช้ในการประเมินความจำเป็นในการรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

บริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่ PSK Clinic

จะใช้การตรวจจากเลือดเป็นหลัก โดยตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ HBsAg และตรวจหาภูมิป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs

ขั้นตอนการเตรียมตัว

 1. เข้าพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและวินิจฉัย เพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีการตรวจรักษา
 2. แพทย์จะทำการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาที
 3. ท่านจะทราบผลภายใน 45 นาทีหลังจากที่เจาะเลือด

PSK Clinic
ปรึกษาแพทย์
โทร 095 049 4142
แอดไลน์ @pskclinic