PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ

เลือกอ่านตามหัวข้อ

บริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ พร้อมแนวทางการรักษาที่ถูกวิธี

ไวรัสตับอักเสบเอคืออะไร?

คือภาวะการติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ุกลุ่มตระกูล picornavirus ที่ก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบ โดยแสดงอาการตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง

โรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถติดต่อได้จากทางไหนบ้าง?

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอส่วนใหญ่จะได้รับเชื้อมาจากการทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบเอปนเปื้อน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย หรือชายหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กันทางทวารหนัก

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะมีอาการอย่างไร?

หลังจากที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบเอแล้ว ระยะฟักตัวเฉลี่ยของเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะใช้เวลา 28 วันก่อนที่จะมีอาการ
กลุ่มอาการของโรคไวรัสตับอักเสบเอที่พบได้บ่อย ได้แก่
 • ไข้สูง
 • อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ปวดท้อง
 • ถ่ายเหลว
 • ปัสสาวะสีดำเข้ม
 • อุจจาระสีเทา
 • ปวดข้อ และตัวเหลืองตาเหลือง
โรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถหายได้โดยการรักษาแบบประคับประคอง โดยอาการต่างๆ จะดีขึ้นภายใน 2 เดือน โดยไวรัสตับอักเสบเอไม่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคตับอักเสบเรื้อรังแบบโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ซึ่งผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะไม่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีก

การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบเอ ทำได้ด้วยวิธีการใดบ้าง?

การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถทำได้ด้วยการตรวจหาภูมิต่อไวรัสตับอักเสบเอ หรือ Anti-HAV โดยสามารถตรวจหา Anti-HAV IgG หรือ Anti-HIV IgM ในเลือด หากมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอแล้ว ผล Anti-HAV IgG และ/หรือ Anti-HAV IgM จะให้ผลบวก

โรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถป้องกันและรักษาได้อย่างไร?

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอสามารถป้องกันได้ด้วยการบริโภคน้ำสะอาดและอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อน นอกจากนี้ยังมีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากและป้องกันได้ดี

โดยสามารถฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ในทุกเพศ ทุกวัย และสามารถเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ตั้งแต่อายุ 12 เดือน ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอจะสูงสุดเมื่อได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มภายใน 6 เดือน

ก่อนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ แนะนำให้ตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอก่อน หากมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอแล้ว ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

บริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบเอที่ PSK Clinic

สำหรับบริการการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบเอที่ PSK Clinic จะใช้การตรวจจากเลือดเป็นหลัก โดยสามารถตรวจได้ทั้ง Anti-HAV IgG และ/หรือ Anti-HAV IgM เพื่อใช้วินิจฉัยการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบเอ หรือ พิจารณาการรับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ

ขั้นตอนการเตรียมตัว

 1. เข้าพบแพทย์เพื่อทำการปรึกษาและวินิจฉัย เพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีการตรวจรักษา
 2. แพทย์จะทำการเจาะเลือดพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาที
 3. รับทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3-5 วัน หลังจากที่วันที่พบแพทย์