PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ความแตกต่างระหว่างอาการหนองในของผู้ชายและผู้หญิง

การสังเกตและอาการของโรคหนองในเบื้องต้น

โรคหนองใน คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ หนองในแท้ (Gonorrhea) และ หนองในเทียม (Non – Specific Urethritis) อาการของผู้ที่ติดเชื้อหนองในแท้และเทียมส่วนใหญ่มักมีอาการปัสสาวะแสบขัดร่วมกับมีหนองไหลจากอวัยวะเพศชายหรือมีตกขาวสีเขียวเหลืองมีกลื่นเหม็นในผู้หญิง และหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้ เช่น การเกิดภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ การเกิดภาวะท่อสร้างอสุจิอักเสบ หรือเป็นหมัน

อาการของโรคหนองใน ในผู้ชาย

อาการของโรคหนองในแท้และเทียมที่พบในผู้ชาย มักมีอาการปัสสาวะแล้วแสบขัดร่วมกับมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ มีอาการปวดบวมและกดเจ็บบริเวณท่อสร้างอสุจิ และในส่วนของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ติดเชื้อหนองในแท้และเทียมมักมีอาการคันในรูทวารหนัก มีหนองเหลืองปนกับอุจจาระ ปวดเวลาถ่ายอุจจาระ เลือดออกจากทวารหนักร่วมด้วย ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้จะปรากฏหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อหนองในแท้และเทียมประมาณ 2-14 วัน โดยความเสี่ยงของการติดเชื้อจากผู้หญิงสู่ผู้ชายอยู่ที่ 20% ส่วนการติดเชื้อจากผู้ชายสู่ผู้หญิงจะมีอัตราการติดที่สูงกว่า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

อาการของโรคหนองใน ในผู้หญิง

อาการของโรคหนองในที่พบในผู้หญิง มักมีอาการ ปัสสาวะแล้วแสบขัด มีอาการตกขาวเหลืองเขียวหรือมูกหนอง ร่วมกับมีกลิ่นเหม็น อาจมีเลือดออกขณะที่มีเพศสัมพันธ์ และในส่วนของผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักที่ติดเชื้อหนองในแท้และเทียมมักมีอาการคันในรูทวารหนัก มีหนองเหลืองปนกับอุจจาระ ปวดเวลาถ่ายอุจจาระ เลือดออกจากทวารหนักร่วมด้วย ซึ่งอาการแสดงเหล่านี้จะปรากฏหลังจากที่ร่างกายได้รับเชื้อหนองในแท้และเทียมประมาณ 2-14 วัน โดยความเสี่ยงของการติดเชื้อจากผู้หญิงสู่ผู้ชายอยู่ที่ 20% ส่วนการติดเชื้อจากผู้ชายสู่ผู้หญิงจะมีอัตราการติดที่สูงกว่า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

อาการโรคหนองในของผู้หญิงอาการโรคหนองในของผู้ชาย
มีอาการปัสสาวะแสบขัดมีอาการปัสสาวะแสบขัด
มีอาการตกขาวเหลืองเขียว หรือมูกหนองมีหนองในไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ
อาจมีลือดออกขณะที่มีเพศสัมพันธ์อาจมีอาการปวดบวมบริเวณท่อสร้างอสุจิ

โรคหนองในของผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอาการร้ายแรงกว่ากัน

โรคหนองในไม่ว่าจะเกิดในผู้หญิงหรือผู้ชายนั้นมีความรุนแรงไม่แตกต่างกัน เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดความไม่สบายตัว สร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกายของเราและอาจส่งต่อเชื้อสู่คนที่เรารัก การปล่อยไว้ไม่รักษาอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง โดยในผู้ชายเชื้อหนองในอาจลุกลามสู่อัณฑะและทำให้มีโอกาสเป็นหมันได้ ส่วนในผู้หญิงชื้อหนองในอาจลุกลามสู่มดลูก และทำให้มีโอกาสเกิดภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ อีกทั้งมีการรายงานว่าผู้ที่เป็นโรคหนองในมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคหนองใน ดังนั้นหากคิดว่าตัวเองเป็นหนองในจึงควรรีบเข้ารับการตรวจและรักษากับแพทย์อย่างถูกวิธีต่อไป