PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ยาเป๊ป (PEP)

ยาเป๊ป (PEP) คืออะไร

ยาเป๊ป (PEP หรือ Post-Exposure Prophylaxis) คือยาที่กินเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หลังจากเจอความเสี่ยงมา ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ถุงยางอนามัยแตกหรือหลุดระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นยาที่หลายคนเรียกกันว่า ยาต้านฉุกเฉิน

วิธีกินยาเป๊ป (PEP)

ยาเป๊ป (PEP) ประกอบด้วยตัวยาต้านไวรัสเอชไอวี 3 ชนิด โดยกินวันละ 1 ครั้ง ส่วนผลข้างเคียงที่สามารถพบเจอในช่วงแรกได้แก่ คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายตัว มีอาการมึนงงเล็กน้อย เป็นผลจากยาที่ใช้เป็นส่วนประกอบ แต่ในปัจจุบันมีผลข้างเคียงน้อยมาก และอาการดังกล่าวจะดีขึ้นภายใน 2-5 วันหลังจากที่กินยาเป๊ป (PEP)

ยาเป๊ป (PEP) เหมาะสำหรับใคร

ยาเป๊ป (PEP) เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี  หลังจากมีเพศสัมพันธ์ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยช่วงเวลาที่สามารถกินยาเป๊ป (PEP) คือ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่เจอความเสี่ยง ผู้ที่กินยาเป๊ป (PEP) ต้องเป็นคนที่มีผลเลือดเป็นลบ  โดยกินยาเป๊ป (PEP) ทั้งหมดเป็นเวลา 28 วัน หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเกิน 72 ชั่วโมง ไม่แนะนำให้กินยาเป๊ป (PEP)

เพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ดังนั้นยาเป๊ป (PEP) อาจจะไม่มีผลในการป้องกันหรือมีผลการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการกินยาเป๊ป (PEP) ภายใน 72 ชั่วโมง

ก่อนเริ่มยาเป๊ป (PEP) ต้องตรวจเลือดก่อนเสมอ เพื่อตรวจว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีแล้วหรือไม่ และไม่แนะนำให้กินยาเป๊ป (PEP) โดยที่ไม่ทราบผลเลือดโดยเด็ดขาด สนใจยาเป๊ป (PEP)

อ่านเรื่อง: ยาเพร็พ (PrEP) คืออะไร