PSK CLINIC

PSK Clinic คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษา

ประโยชน์ของ Pep และ Prep

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เราควรรับมืออย่างไร เพื่อปกป้องตนเองจากเชื้อ HIV

การใช้ชีวิตปกติ และมีกิจกรรมทางเพศ นั้นถือว่าเป็นสิ่งปกติที่มนุษย์พึงกระทำเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่ว่าด้วยความที่ปัจจุบันมีโรคที่หลากหลาย จึงทำให้กิจกรรมทางเพศอาจเกิดความเสี่ยง ทำให้การติดเชื้อ HIV นั้นใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น ดังนั้น 4 หลักการที่ทุกคนควรตระหนักและนึกถึงอย่างสม่ำเสมอได้แก่ 

  1. Safe Sex: ใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีการป้องกันแบบอื่น เช่น การรับยา PrEP เพื่อนำมารับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี
  2. ตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ: หากคุณมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้ง ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เป็นประจำ การตรวจคัดกรองนี้จะช่วยให้คุณตรวจพบการติดเชื้อได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หรือหากไม่พบเชื้อ จะได้ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีเมื่อมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง
  3. รีบพบแพทย์: หากคุณคิดว่าคุณอาจติดเชื้อเอชไอวีจากเหตุไม่คาดฝัน ให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด ยิ่งเข้ารับการตรวจคัดกรองและรับการรักษาเร็วเท่าไร โอกาสในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
  4. รับยา PEP จากคลินิกเวชกรรม: ยาเป๊ป (Post-Exposure Prophylaxis: PEP) คือ ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีได้หากได้รับภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสัมผัสเชื้อ หากคุณมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ให้ปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีและรับยา PEP

ยา PrEP คืออะไร มีประโยชน์ตอนไหน

ยาเพร็พ (PrEP) เป็นยาต้านไวรัสที่นำมาใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะมีความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือถุงยางขาด หลุดรั่ว ซึ่งยาเพร็พมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 99%

ยา PEP คืออะไร มีประโยชน์ตอนไหน

ยาเป๊ป (Post-Exposure Prophylaxis: PEP) หรือ ยาต้านฉุกเฉิน คือ ยาต้านไวรัสที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังจากที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยฉีกขาด หลุดรั่ว การถูกเข็มฉีดยาตำระหว่างปฏิบัติงาน หรือการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งยาเป๊ป (PEP) สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังจากที่มีความเสี่ยงได้สูงถึง 84-89%

คนกลุ่มใดบ้างที่ควรรับยา PrEP-PEP

ยาเพร็พ (PrEP) ใช้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีสูง ใช้ป้องกันก่อนมีเพศสัมพันธ์ เช่น ผู้ต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กินก่อนมีเพศสัมพันธ์ สามารถใช้ได้กับทุกเพศ, ผู้ที่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางอนามัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ,ผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ชายหรือหญิงที่ให้บริการทางเพศ เป็นต้น

ยาเป๊ป (PEP) ใช้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หลังจากมีเพศสัมพันธ์ เช่น มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่อาจมีเชื้อเอชไอวีและไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยหลุดหรือฉีกขาด (ถุงแตก), ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ผู้ที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการรับยา PEP และยา PrEP ต้องได้รับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีก่อนทุกครั้ง โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและจ่ายยา หลังจากทราบผลเลือด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PSK Clinic
Move Amaze ลาดพร้าว 19
เวลา: 11.00-20.00
โทร: 095-049-4142
Line: @pskclinic