ข้อดีของการตรวจสุขภาพ

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี health check up

การตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นตัวช่วยหรือทางเลือกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากผลตรวจสามารถที่จะช่วยระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราในระยะเริ่มต้น

โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส

เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถติดได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการออรัลเซกส์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย

โรคหนองใน (Gonorrhea)

โรคหนองใน (Gonorrhea)

โรคหนองใน (Gonorrhea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ หนองในแท้ และหนองในเทียม

ยาเป๊ป (PEP)

ยาเป๊ป (PEP)

ยาเป๊ป (PEP หรือ Post-Exposure Prophylaxis) คือยาที่กินเพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หลังจากเจอความเสี่ยงมา

ยาเพร็พ (PrEP)

PrEP (ยาเพร็พ)

ยาเพร็พ (PrEP) คือ ยาสำหรับป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV)